Dù vuông - hồ bơi - TRƯỜNG PTTH TÂY THẠNH-27 Đường C2 Tây Thạnh -